İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 

Hande Karadağ
Doktor Öğretim Üyesi
Enstitü Müdürü - Program Koordinatörü

Dr. Hande Karadağ, Edirne Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden derece ile mezun olduktan sonra iş hayatına Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Bankacılık Bölümünde başlamıştır. 19 yıl süren bankacılık kariyerinde, aralarında Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Colgate Palmolive, IKEA ve Hedef Alliance Holding’in de bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firma ve grubun portföy yönetmenliğini yürüttükten sonra 7 yıl süre ile yine aynı bankada şube müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
 
İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Dr. Karadağ, uluslararası ticaret yüksek lisansının ardından Yeditepe Üniversite’sinde başladığı stratejik yönetim alanındaki doktora çalışmasını 2013 yılında University of Massachusetts, Amherst’te tamamlamıştır. 2014 yılında davet üzerine gittiği University of Pennslyvania Wharton School Entrepreneurial Research Center’da bir yıl süre ile stratejik girişimcilik ve KOBİ’ler ile ilgili araştırmalar yapmıştır. 
 
Ağustos 2015’ten bu yana MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kadrolu öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Dr. Karadağ, Ekim 2017 tarihinden bu yana aynı kurumda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. ECSB, European Council for Small Businesses and Entrepreneurship kuruluşunun Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısı olan Dr. Karadağ’ın başta JCI Junior Chamber International, Propeller Club ve GYİAD olmak üzere çok sayıda STK’da aktif çalışmaları bulunmaktadır. Karadağ, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir. 
 
Dr. Karadağ’ın Emerald Publishing Group tarafından Aralık 2015 tarihinde yayınlan “Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies” isimli kitabının yanısıra çeşitli ulusal ve   
uluslararası dergilerde stratejik yönetim, KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
 

Altuğ Dayıoğlu

Kariyerine 2000 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış olan Altuğ Dayıoğlu, bu kurumdaki görevi süresince küresel sermaye piyasalarında Eurobond ihraçları ve Dünya Bankası gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarca sağlanan kredi ve hibelerin verildiği projelerin takibi ve finansmanı konularında çalışmıştır.  2005 yılında özel sektöre geçerek sırasıyla İş Portföy Yönetimi, TEB Portföy Yönetimi, Odeabank ve Ata Portföy Yönetimi gibi kurumlarda ağırlıklı olarak fon ve varlık yönetimi alanlarında çalışmış olan Dayıoğlu, finansal ürünler ve piyasalar konularında önemli tecrübeler edinmiş ve Türkiye’de sermaye piyasalarının son 15 yıllık gelişim döneminde ürün geliştirmeden, risk yönetimine, satış pazarlamadan, finansal teknolojilere kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı sorumluluklar üstlenmiştir. 2018 yılında Türkiye’nin en köklü yatırım kuruluşlarından ÜNLÜ & Co firmasına geçtikten sonra ÜNLÜ Portföy Yönetimi’nde CEO ve CIO görevlerine atanmış olup halen kariyerini bu kurumda sürdürmektedir. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Dayıoğlu, 2003 yılında FCO tarafından fonlanan Chevening Bursu ile Durham University Business School’da Finans ve Yatırım alanında yaptığı yüksek lisans (Msc.) programını Üstün Başarı (Distinction) derecesi ile bitirmiştir.  2016 yılında ise Warwick Business School’dan MBA derecesi almıştır. ABD kökenli Global Risk Profesyonelleri Birliği (GARP) tarafından verilen Financial Risk Manager (FRM) sertifikası ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri için verilen ileri seviye (düzey 3) ve türev ürün lisansları sahibidir. Para ve sermaye piyasaları, basit ve karmaşık yatırım ürünleri (hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve türev ürünler) ve portföy yönetimine ek olarak girişim sermayesi (private equity & venture capital), strateji ve liderlik alanlarına da incelemelerde ve çalışmalarda bulunmaktadır.

Spyros Antonelos
Öğr. Görevlisi

Lisans eğitimini Paris II Panthéon–Assas Üniversitesi Hukuk Fakültesi üstün başarı derecesiyle tamamlayan Spyros Antonelos, yine Paris II Panthéon–Assas Üniversitesinde Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisans programını üstün başarı derecesiyle tamamladı. Paris’te bir süre çalıştıktan sonra Brüksel’de Avrupa Komisyonu İç Pazar Genel Müdürlüğü’nde staj yapmıştır. British Council yüksek başarı bursuyla Edinburgh University Law School’da ikinci bir yüksek lisans programını tamamlamış ve programın bir parçası olarak Glasgow’da bulunan Maclay Murray and Spens Hukuk Bürosunda çalışmıştır.
 
MEF Üniversitesi’nin yanısıra Atina’da bulunan Institut d’Etudes Francophones’da Fransız Paris I (Pantheon - Sorbonne) Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve yine Fransız Lyon III Üniversiteleri bağlı programlarında dersler vermiştir. Uluslararası standartlarda akredite olmuş (MCIArb– U.K. ve Pepperdine University U.S.A.) bir arabulucu ve arabuluculuk eğitmenidir. Atina Barosu Eğitim Merkezi Prometheus’un kuruluşunun her aşamasında büyük emek vermiş ve halen eğitim koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. 2011’den beri Yunanistan, Fransa, Kıbrıs ve Türkiye’de Arabuluculuk, Çatışma Çözümü ve Müzakere konularında arabulucular, avukatlar, hakimler ve iş dünyasına yönelik seminer ve eğitimler vermektedir.
 
Atina’da bulunan RESOLVE Mediators arabuluculuk hizmetleri şirketinin kurucu ortağı ve halen Atina KOBİ Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi’nin yöneticisi olan Antonelos, Arabuluculuk konusunda Yunanistan Adalet Bakanlığı’na danışmanlık yapmakta ve aktif bir arabulucu olarak şirketler hukuku, bankacılık, sözleşmeler, fikri haklar gibi birçok ticari uyuşmazlığın çözümünde rol oynamaktadır.
 
Arabuluculuk konusunda yayınlanmış iki kitabı (Mediation: International Experience & Greek Implementation, Spyros Antonelos - Eleni Plessa ve Mediation for Everyone,Spyros Antonelos - Beatrice Brenneur) ve birçok makalesi bulunmaktadır. 2016’dan beri Avrupa’nın 30 ülkesinin temsil edildiği uluslararası arabulucu hakimler birliği GEMME’in (Groupement Européen Des Magistrats Pour La Médiation) Yardımcı Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Ana dili Yunanca olan Antonelos ileri derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

 

Burak Uluocak
Doktor

Burak Uluocak lisans derecesini 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. İşletme yüksek lisansını 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanmasının ardından, 2015 yılında gene Yeditepe Üniversitesi’nde “Stratejik Yönetim” doktora programını onur derecesi ile tamamlamıştır. Bu sırada hazırladığı, “Proje Başarı Algısı ve Proje Performansını Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri: Türkiye Bilgi Teknolojileri Sektörü Vaka Çalışması”, bilgi teknolojileri proje yönetimi alanında hazırlanan en geniş kapsamlı tez çalışmalarından biri olmuştur. 
 
Burak Uluocak’ın akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel iş hayatında da yaklaşık 20 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Koçbank, Yapı Kredi ve Finansbank (Ibtech) gibi çeşitli bankaların bilgi teknolojileri bölümlerinde iş analisti, sistem analisti, proje lideri, proje yöneticisi, program ve portföy yöneticisi olarak önemli teknoloji projelerinin hayata geçmesinde rol oynamış; teknoloji mimari, bilgi sistemleri bütçe, tedarik, lisanslama, süreç yazılımı geliştirme gibi birimlerin yöneticiliğini yapmıştır. Halen Türkiye Finans’da, “Kurumsal Proje Yönetimi ve Gelişim Müdürü” unvanı ile Proje Yönetim Ofisi, Çevik Uzmanlık Merkezi, Siber Güvenlik, İş Sürekliliği, Bilgi Sistemleri Süreç ve Performans Geliştirme birimlerinden sorumlu olarak, görev yapmaktadır. Ayrıca, proje yönetimi, yalın / çevik ürün geliştirme ve oyunlaştırma alanlarında uluslararası geçerliliği bulunan uzmanlık sertifikaları bulunmaktadır.
 
“Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetim Ofisi İşleyişi”, “Büyük Çaplı Çevik Dönüşüm”, “Bilgi Sistemleri Stratejileri ve Dönüşüm Program Yönetimi” alanlarında önemli başarıları bulunan Burak Uluocak, ilgili birçok ulusal ve uluslararası konferansa tecrübelerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak katılmaktadır. Kendisinin 2016 yılında yayınlanan “Dijital Çağda Proje Başarı Faktörleri” adlı kitabı bulunmaktadır. 

Gökhan Kara

Gökhan Kara lisans derecesini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 
İş hayatına 2011 yılında Turkcell’de başlayan Gökhan Kara, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları departmanlarında kısa bir süre çalıştıktan sonra Müşteri Deneyimi alanında uzmanlaştı. Bu dönemde süreç yönetimi, müşteri deneyimi ölçümleri, müşteri odaklı şirket kültürü oluşturmak ve müşteri yolculukları haritaları tasarlamak gibi bir çok sorumluluk aldı. 5 yıllık Turkcell deneyiminin ardından 2016 Nisan ayında Vodafone Türkiye’ye Müşteri Deneyimi Yöneticisi olarak geçiş yaptı. Buradaki deneyiminde Vodafone Grup tarafından yönetilen müşteri deneyimi projesinin Türkiye’deki liderliğini üstlendi. Dijital kanal deneyimi, faturalı müşterilerin deneyiminin iyileştirilmesi, sabit internet kullanan müşterilerin deneyiminin iyileştirilmesi gibi birçok alanda sorumluluk aldı. Gökhan Kara, 2018 Şubat ayından itibaren Müşteri Deneyimi Yönetmeni olarak Fibabanka’da çalışma hayatına devam etmektedir.
İngiltere, İsveç ve Hollanda’daki uluslararası müşteri deneyimi konferanslarına konuşmacı olarak katılan Gökhan Kara, ülkemizde de birçok müşteri deneyimi buluşmasına ve konferansına konuşmacı olarak katılmıştır.
2018 Nisan ayında uluslararası müşteri deneyimi profesyonelleri derneği CXPA’in düzenlediği sertifika sınavını geçerek Türkiye’nin ilk uluslararası sertifikalı müşteri deneyimi uzmanı olmuştur.
Kişisel web sitesinin yanı sıra Harvard Business Review Türkiye ve pazarlamasyon.com gibi dijital mecralarda müşteri deneyimi üzerine yazılar yazmaktadır. 2016 yılından itibaren kurumlara müşteri deneyimi eğitimleri ve danışmanlıkları vermektedir.

 
 

 

Öznur AKMAN
CPA, SMMM

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’ nden derece ile mezun olduktan sonra uluslararası bir kurumda çalışmaya başlamıştır. İmalat sanayisinde yer alan kurumun İstanbul ve Adana bölgelerinde Muhasebe – Finans Yöneticisi pozisyonun da onaltı sene görev almıştır.  Bu dönemde maliyet hesaplama yöntemlerinin oluşturulması,  uluslararası muhasebe standartlarının entegrasyonu ve iç denetim başta olmak üzere birçok yenilikleri kurum bünyesinde faaliyete geçirmiştir.
Uzun yıllar özel sektörde edindiği tecrübeler sonrasında akademik yenilikleri takip etmek amacıyla Fordham University’ de Executive MBA ve Kadir Has Üniversitesi’ nde İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış. Beykent Üniversite’ sinde İşletme Yönetimi’ nde Doktora çalışmalarına devam etmektedir.    
2015 ve 2018 yılları arasında Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' nde proje yöneticisi olarak "Coming Home: Reverse Migration of Entrepreneurs and Academics in India and Turkey in Light of the Chinese Experience" başlıklı uluslararası bilimsel projede yer almıştır. Proje "Research Grant Council (RGC) of Hong Kong" tan karşılıksız hibe desteği almıştır.
1999 yılından bu yana SMMM (CPA) ruhsatına sahip olan Akman, çokuluslu kurumlarda Muhasebe, Finans ve Denetim alanlarında iş hayatına devam etmektedir

Didem Korkut

Didem Korkut lisans derecesini 2001 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden aldıktan sonra 2002 yılında British Council and TEV tarafından verilen British Chevening bursunu kazanarak Warwick Üniversitesi’nde Mühendislik İş Yönetimi mastırını tamamladı. 
Didem Korkut 15 yılı aşkın profesyonel iş hayatının ilk yarısında çeşitli coğrafyalarda özellikle hızlı tüketim, telekomünikasyon, perakende ve üretim şirketlerine planlama, süreç optimizasyonu, şirket satınalmaları, satış, pazarlama büyüme stratejisi oluşturma ve program yönetimi konularında danışmanlık yapmıştır. İkinci yarısında ise Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde strateji ve iş geliştirme ve uluslararası pazarlama yöneticiliği görevlerinde değişim, uluslararası büyüme, stratejik planlama, yatırım yönetimi süreçlerinden sorumlu olmuştur.
Didem 2017 yılından bu yana, vizyon ve strateji belirleme, değişim yönetimi, kurumiçi girişimcilik ve inovasyon alanlarında danışmanlık vermekte olup, aynı zamanda ortağı olduğu Workinlot adlı startup bünyesinde pazarlama ve uluslararası büyüme üzerine çalışmaktadır.

Burcu Özsevinç

Burcu Özsevinç Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türkiye’nin lider hukuk firmalarında 12 yıl çalıştıktan sonra Türkiye, EMEA ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren bir holdingin Hukuk ve Uyum Direktörü pozisyonunu üstlenmiştir. Istanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı birincilikle tamamlayan Burcu Özsevinç şirketler hukuku, ticaret hukuku, sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, iş hukuku, girişimcilik ve yatırım alma süreçleri ile melek yatırımlar konusunda tecrübe sahibidir; ve halihazırda MetLife Türkiye Hukuk Müdürü görevini yürütmektedir.
 
2012 yılından bu güne çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarımda ticaret hukuku ve girişim hukuku üzerine ders veren Burcu Özsevinç, girişimcilik ile ilgili çeşitli program ve etkinliklere eğitmen ve konuşmacı olarak katılmaktadır. Burcu Özsevinç, aynı zamanda şirketlere ve üst düzey yöneticilere hukuki destek ve rehberlik sağlamakta olup; zaman yönetimi ve etkili sunum teknikleri konularında da eğitimler vermektedir.   

 

Yavuz Çingitaş
Girişimci, Eski Kurumsal Girişimci, İnovatif İş Tasarımcısı

Lisans eğitimini "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri" alanında bölüm birincisi olarak tamamlayan Yavuz Çingitaş, yüksek lisans öğrenimini de "İşletme ve Teknoloji Yönetimi" bölümünde tamamladı. (Her iki bölümün de ilk mezunudur.)

İş yaşamına, 2007 yılında Borusan Otomotiv BMW Pazarlama’da başladı. Basın ilişkileri, çizgi üstü ve çizgi altı iletişim, sürüş aktiviteleri ve ayrıca Borusan Otomotiv Motorsportgibi projelerden sorumlu olarak çalıştı. 2009 - 2011 yılları arasında Lassa Marka Yönetiminden sorumlu olarak Brisa’ya transfer oldu. Markanın strateji ve kampanyalarının sorumluluğu yanında Lassa ve Bridgestone markalarının tüm dijital faaliyetlerinden sorumluydu.

Hayata geçirdiği dijital projeler ile geçtiğimiz yıllarda “ The Communicator Awards” , “The Web Marketing Association” ve “Altın Örümcek” gibi ödüller kazanmıştır.

2011-2015 yılları arasında özellikle İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik konularında çalışmıştır. Bu konuda Sabancı Holding (55.000 kişi) içinde çalışan/çalışmış ilk ve tek kişi olma ünvanını taşımaktadır.Hayata geçirdiği 4 kurumsal girişimcilik projesinden (www.lastik.com.tr,www.tripin.com.tr,icat.brisa.com.tr,bip.brisa.com.tr) ve verdiği sayısız eğitimden sonra 2015 Aralık ayından beri hayatına girişimci olarak kendi şirketleri ile devam etmektedir. GOOINN’de dahil olmak üzere 4 girişimin (ALLE Hamile, TripMov ve Girişimciye Dönüş) kurucusudur.

2014 yılında, İSO İnovasyon Stratejik Planlama, İnovalig İnovasyon Liderleri Kaynak kategorisinde üçüncülük, Avrupa İş Ödülleri inovasyon dalında Ülke Şampiyonu, 2015 yılında ise İnovalig İnovasyon Liderleri Strateji kategorisinde ikincilik ödüllerine layık görülmüştür.

Science Direct’te yayınlanan “Büyük şirketler inovasyon ve kurumsal girişimciliği nasıl kurar ve sürdürülebilir kılar?”konulu 7 adımlık metodolojinin ve ilgili makalenin sahibidir. İstanbul Teknik, Boğaziçi, Marmara ve İstanbul Üniversitesi gibi birçok üniversitede ve İTÜ GİNOVA’da girişimcilik ve inovasyon odaklı derslerde eğitmen olarak yer almaktadır.

Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

James Rowell

Üniversitemiz akademik kadrosuna bu yıl katılan James Rowell, 2002-2018 yılları arasında University of Buckhingham’da lisans ve MBA programlarında ders vermiştir. Uzmanlık alanları tedarik zinciri yönetimi ve operasyon yönetimidir, araştırma alanları ise  KOBİ’lerde küresel gelişmeler, e-ticaretin tedarik zinciri üzerindeki etkileri ve süreç haritalamasının firmaların rekabetçiliği üzerindeki etkileridir. James Rowell, 1995 yılından bu yana, aralarında Bradford UBMC, BCUC, University of London ve University of Minneapolis/St Paul (USA)’nın da bulunduğu birçok üniversitede misafir öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Kendisi ayrıca işletme araştırmaları ve geliştirme konusunda danışmanlık deneyimine de sahip olup, Capita (UK) grubuna operasyon yönetimi, kalite yönetimi ve pazarlama alanlarında yönetici eğitimleri vermiştir. Danışmanlık yaptığı dönemde müşteri portföyünde  Coca Cola ve Cadbury gibi çok-uluslu firmalar yeralmıştır. 
 

Derya Cihan Öksüzoğlu

Derya Cihan Öksüzoğlu; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Lisans derecesi ve LancasterÜniversitesi (İngiltere) İnsan Kaynakları Gelişimi ve Danışmanlık Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İşletme Doktora öğrencisidir. 

İnsan Kaynakları, Eğitim & Gelişim ve OrganizasyonelDeğişim & Gelişim konularında, Türkiye ve Dubai’de, ArkasHolding ve Anadolu Grubu gibi kurumsal firmalarda ve danışmanlık firmalarında, yoğun iş tecrübesine sahiptir. 

2016 yılında Derya Cihan Koçluk ve Danışmanlık’ı kurmuştur. Çalışanların ve yöneticilerin daha verimli ve keyifli bir iş yaşamına sahip olmalarını sağlama amacıyla; kurumların İnsan Kaynakları, Eğitim & Gelişim ve OrganizasyonelDeğişim & Gelişim stratejilerini / politikalarını / süreçlerini ve sistemlerini şirket kültürü ve ihtiyaçlarına göre oluşturmakta, uygulayıcıları eğitim, koçluk ve proje yönetimi bakış açısıyla desteklemektedir. 

BahçeşehirÜniversitesi’nde iki dönem Entelektüel Sermaye ve Etkili Takım Yönetimi dersi vermiştir. 

ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı, ACC unvanlı profesyonel koçtur.  NLP (NeuroLinguisticProgramming), Neo PI-R Kişilik Envanteri, A&DC Değerlendirme Merkezi Yetkili uygulayıcılarındandır.

Burak Kuzucu

Dr. Burak Kuzucu, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2007 yılında derece ile mezun olduktan sonra; iş hayatındaki kariyerine Netaş’ta yazılım geliştirme ve ürün yönetimi biriminde başlangıç yapmış, akademik kariyerine ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı ile devam etmiştir. 2010 yılına gelindiğinde, kariyer yolculuğunda önemli bir dönüşüm yaparak; devam etmekte olduğu Netaş’ta satış yöneticiliği görevine geçiş yapmış ve eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktora programına başlangıç yapmıştır. 
Netaş’ta satış yönetimi ve iş geliştirme alanlarında başarılı şekilde geçirdiği üç senenin ardından, 2014 yılında Oracle Türkiye’de göreve başlamıştır. Oracle içerisinde satış ve iş geliştirme yöneticisi olarak geçirdiği son dört yıl boyunca, birçok farklı sektörden işletme ile yakın şekilde çalışmış, geniş bir ürün portföyünün sorumluluğunu taşımış ve teknolojik trendleri çok yakinen takip etmiştir. Son dönemde ise, mevcut görevine ilave olarak, birçok girişim merkezi ile yakın şekilde çalışarak ve startup’lara mentorluk desteği vererek, ekosistemin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Blockchain ve Yapay Zeka gibi devrimsel potansiyele sahip olan teknolojilere ve yeni ekonomik düzen içerisinde ekosistemin gücüne fazlasıyla inanmakta, bu alanlarda kolektif çalışmaların içerisinde yer almaktadır. 

Murat Kulak

İş yaşamına 1996 yılında Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yurtdışı Satış sorumlusu olarak başlamış, Asya pazarında satış ve pazarlama faaliyetleri yürütmüştür. 
1997 senesinde Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme İdaresi Bölümünde İthalat Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.
Yaklaşık 18 yıllık Netaş kariyeri boyunca Tedarik Zinciri Yönetimi ve Malzeme İdaresi konularında pek çok projeye imza atmıştır. Özellikle çok kapsamlı üretim faaliyetlerinin dış kaynaklara aktarılması, sözleşmelerin ve maliyetlerin yönetilmesi konusunda başarılı çalışmalar yürütmüştür.  Rekabetçiliği arttırmak yönünde, tedarik zincirinde verimin ve esnekliğin arttırılması, maliyetlerin azaltılması için projeler hayata geçirmiştir. Elektronik komponent tedarik güvenliği ve elektronik cihaz üretimi konularında uzmanlaşmıştır. Son olarak, aynı firmada Operasyonlar ve Kalite Direktörü görevini yürütmüştür.
2015 senesinde Enerji Sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz A.Ş.’ye transfer olarak, İcra Kurulu Üyesi, COO (Chief Operating Officer) olarak, Avrupa’nın en büyük Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG – Compressed Natural Gas) operasyonlarının başına geçmiştir. Tesisler, Lojistik, Teknik Hizmetler & ArGe, Kalite ve satış operasyonları süreçlerinin liderliğini yürütürken, müşterilerine 450,000 saat/yıl kesintisiz gaz tedariğini, 7,5 Milyon Km/yıl taşıma yaparak sağlamıştır. Yürüttüğü projeler ile operasyon faaliyetlerini Endüstri 4.0 seviyesine taşımıştır.
Geliştirdiği “Beş Aşamalı Dönüşüm Yaklaşımı” ile organizasyonel siloların yıkılması, kurumsal dönüşümün ve sürdürülebilirliğin sağlanması, Operasyonel Mükemmellik, Stratejik Satınalma, CNG Operasyonları konularında danışmanlık vermektedir. CTI Co-Active Koçu olarak çalışanların potansiyellerini hayata geçirmeleri için ilham vermektedir.
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Pazarlama yüksek lisanslarını tamamlamıştır. Halen aynı enstitüde İşletme Yönetimi üzerine Doktora eğitimine devam etmekte, MEF Üniversitesi MBA programı bünyesinde Süreç ve Operasyon Yönetimi dersini vermektedir.
Evli, iki çocuk babası, lisanslı triatlet ve dalgıçtır.

 

Elfin Tataroğlu
 
1978 İzmir doğumlu. İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Accademia Italiana Floransa’da tasarım ve dil eğitimi aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktorası yapmaktadır. 
2013 Yılından bu yana çeşitli üniversitelerin yüksek lisans programlarında, öğretim görevlisi olarak İşletme Yönetimi, Stratejik Yönetim, Liderlik ve Yönetim Becerileri, Liderlik ve Kurumsal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi dersleri vermektedir. 
Özel şirketlere yönetim danışmanı olarak Müzakere Teknikleri, Stratejik Yönetim, Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri eğitimleri vermektedir. 
Güncel yazıları çeşitli yerel gazeteler, dergiler ve internet haber sitelerinde yayınlanmaktadır. 
Bahriye Üçok’un hayatını kaleme aldığı ilk kitabı “Aydınlanma Yolunda Bir Ömür: Bahriye”, 2019 Ocak ayında yayınlanmıştır.
Evli ve bir çocuk annesidir. 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x