İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 

Hande Karadağ
Doç. Dr.
Enstitü Müdürü - Program Koordinatörü

Dr. Hande Karadağ, Edirne Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden derece ile mezun olduktan sonra iş hayatına Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Bankacılık Bölümünde başlamıştır. 19 yıl süren bankacılık kariyerinde, aralarında Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Colgate Palmolive, IKEA ve Hedef Alliance Holding’in de bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firma ve grubun portföy yönetmenliğini yürüttükten sonra 7 yıl süre ile yine aynı bankada şube müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
 
İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Dr. Karadağ, uluslararası ticaret yüksek lisansının ardından Yeditepe Üniversite’sinde başladığı stratejik yönetim alanındaki doktora çalışmasını 2013 yılında University of Massachusetts, Amherst’te tamamlamıştır. 2014 yılında davet üzerine gittiği University of Pennslyvania Wharton School Entrepreneurial Research Center’da bir yıl süre ile stratejik girişimcilik ve KOBİ’ler ile ilgili araştırmalar yapmıştır. 
 
Ağustos 2015’ten bu yana MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kadrolu öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Dr. Karadağ, Ekim 2017 tarihinden bu yana aynı kurumda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. ECSB, European Council for Small Businesses and Entrepreneurship kuruluşunun Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısı olan Dr. Karadağ’ın başta JCI Junior Chamber International, Propeller Club ve GYİAD olmak üzere çok sayıda STK’da aktif çalışmaları bulunmaktadır. Karadağ, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir. 
 
Dr. Karadağ’ın Emerald Publishing Group tarafından Aralık 2015 tarihinde yayınlan “Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies” isimli kitabının yanısıra çeşitli ulusal ve   
uluslararası dergilerde stratejik yönetim, KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Semen Son Turan
Doç. Dr.

Doç. Dr. Semen Son Turan lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden (1998), yüksek lisans derecesini Pennsylvania State Üniversitesi (Penn State) ABD (2000) ve doktorasını Yaşar Üniversitesi’nden (2014) almıştır. Amerika’da muhasebe alanındaki ikinci yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında Pennsylvania State Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek Ford Otosan, Rehau, İş Portföy Yönetimi, Ashmore Portföy Yönetimi, Varlık Yatırım Ortaklığı şirketlerinde genel müdürlüğe kadar iç denetçi, yatırım danışmanı, risk ve kontrol bölümü müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Daha sonra kendi danışmanlık şirketini kurmuştur.

Yaklaşık yirmi yıldan beri Amerika, Almanya ve Türkiye’deki çeşitli kurum ve üniversitelerde finans ve muhasebe dersleri ve eğitimleri vermektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı’na sahiptir. Çalışmaları çeşitli uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yer almaktadır.
 
2014 yılından beri MEF Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde çalışmaktadır ve finans alanındaki akademik faaliyetlerini Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak sürdürmektedir.
 
Araştırma konuları arasında davranışsal finans, yüksek öğretim finansmanı ve sürdürülebilir finans yer almaktadır.

Petek Tosun
Doktor Öğretim Üyesi

Petek Tosun, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun olmuştur. Yapı Kredi Bankası, Turkcell, Akbank, Gedik Yatırım ve Odeabank genel müdürlük bireysel pazarlama bölümlerinde ürün ve ürün geliştirme yöneticisi, segment yöneticisi ve pazarlama müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2011-2013 tarihleri arasında MBA yapmış, ve iş hayatına 2016 yılında son vererek doktora çalışmalarına başlamıştır. İşletme (Pazarlama) alanındaki doktorasını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2018’de tamamlamıştır.  

2015-2018 periyodunda misafir öğretim görevlisi olarak üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde ders vermiş olup, Şubat 2019 tarihi itibarıyla MEF Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne doktor öğretim üyesi olarak katılmıştır. 

Araştırma konuları tüketici davranışı, finansal hizmet pazarlaması, marka yönetimi, sürdürülebilirlik ve tüketim, tüketici şikayet davranışı ve hizmet kalitesi başlıklarını içermektedir. 

 

Meltem Kayhan, Dr.
Öğretim Görevlisi

Dr. Meltem Kayhan İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdikten sonra A.B.D ‘de Clemson Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunmuştur. Clemson’da 1991-1993 arasında öğretim görevlisi olarak ta görev almıştır. Bu dönemde stratejik iş ve sistem simülasyonu projelerinde yer almış, Türkiye’ye dönüş sonrası bu alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Migros’taAr-Ge- Stratejik Planlama ve İş Geliştirme departmanlarını kurmuş ve 14 sene farklı iş birimlerinin de eklenmesi yönetmiştir. Kurum ve holding bünyesinde 30’u aşkın öncü projeye lider ve sponsor olmuştur. Süreç mimarisi, dijital dönüşüm, iş zekası, yeni iş-ürün, CRM başta olmak üzere geniş yelpazede Avrupa Birliği, kamu ve üniversite ortak projelerini yürütmüştür. Marka ve çalışan vefa programları, operasyon ve performans geliştirme yoğun geçen 15 yılın ardından kendi danışmanlık şirketini kurmuştur. 
2011 yılından itibaren ekibi ile farklı sektör ve  markalara kurumsal yapılanma, organizasyon ve sistem modelleme, yeni iş, marka ve kanal geliştirme konusunda çalışmakta şirketlere sürdürülebilir iş modelleri ve yönetim süreçlerini tasarlayan  geniş bir yelpazede çözüm danışmanlığı sağlamaktadır. Kariyeri esnasında yerli ve yabancı bir çok üniversitede ders vermiş, 2012 senesinde akademik çalışmalarına geri dönerek Beykent Üniversitesine katılmıştır. Tüketici davranışı, kuşakların satın alma tercihleri, tedarik zinciri ve operasyon yönetimi öncelikli ilgi alanlarında çok sayıda araştırma tez ve proje danışmanlığı yapmış, kitap çalışmasında yer almıştır. Dr. Meltem Kayhan 2013 yılından bu yana bir üniversite-sanayi işbirliği olan KUMPEM Koç Üniversitesi Perakende Araştırmaları Forumunun direktörü olarak da çalışmaktadır.

 

Burak Uluocak
Doktor

Burak Uluocak lisans derecesini 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. İşletme yüksek lisansını 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanmasının ardından, 2015 yılında gene Yeditepe Üniversitesi’nde “Stratejik Yönetim” doktora programını onur derecesi ile tamamlamıştır. Bu sırada hazırladığı, “Proje Başarı Algısı ve Proje Performansını Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri: Türkiye Bilgi Teknolojileri Sektörü Vaka Çalışması”, bilgi teknolojileri proje yönetimi alanında hazırlanan en geniş kapsamlı tez çalışmalarından biri olmuştur. 
 
Burak Uluocak’ın akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel iş hayatında da yaklaşık 20 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Koçbank, Yapı Kredi ve Finansbank (Ibtech) gibi çeşitli bankaların bilgi teknolojileri bölümlerinde iş analisti, sistem analisti, proje lideri, proje yöneticisi, program ve portföy yöneticisi olarak önemli teknoloji projelerinin hayata geçmesinde rol oynamış; teknoloji mimari, bilgi sistemleri bütçe, tedarik, lisanslama, süreç yazılımı geliştirme gibi birimlerin yöneticiliğini yapmıştır. Halen Türkiye Finans’da, “Kurumsal Proje Yönetimi ve Gelişim Müdürü” unvanı ile Proje Yönetim Ofisi, Çevik Uzmanlık Merkezi, Siber Güvenlik, İş Sürekliliği, Bilgi Sistemleri Süreç ve Performans Geliştirme birimlerinden sorumlu olarak, görev yapmaktadır. Ayrıca, proje yönetimi, yalın / çevik ürün geliştirme ve oyunlaştırma alanlarında uluslararası geçerliliği bulunan uzmanlık sertifikaları bulunmaktadır.
 
“Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetim Ofisi İşleyişi”, “Büyük Çaplı Çevik Dönüşüm”, “Bilgi Sistemleri Stratejileri ve Dönüşüm Program Yönetimi” alanlarında önemli başarıları bulunan Burak Uluocak, ilgili birçok ulusal ve uluslararası konferansa tecrübelerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak katılmaktadır. Kendisinin 2016 yılında yayınlanan “Dijital Çağda Proje Başarı Faktörleri” adlı kitabı bulunmaktadır. 

 
 

 

Öznur AKMAN
CPA, SMMM

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’ nden derece ile mezun olduktan sonra uluslararası bir kurumda çalışmaya başlamıştır. İmalat sanayisinde yer alan kurumun İstanbul ve Adana bölgelerinde Muhasebe – Finans Yöneticisi pozisyonun da onaltı sene görev almıştır.  Bu dönemde maliyet hesaplama yöntemlerinin oluşturulması,  uluslararası muhasebe standartlarının entegrasyonu ve iç denetim başta olmak üzere birçok yenilikleri kurum bünyesinde faaliyete geçirmiştir.
Uzun yıllar özel sektörde edindiği tecrübeler sonrasında akademik yenilikleri takip etmek amacıyla Fordham University’ de Executive MBA ve Kadir Has Üniversitesi’ nde İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış. Beykent Üniversite’ sinde İşletme Yönetimi’ nde Doktora çalışmalarına devam etmektedir.    
2015 ve 2018 yılları arasında Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' nde proje yöneticisi olarak "Coming Home: Reverse Migration of Entrepreneurs and Academics in India and Turkey in Light of the Chinese Experience" başlıklı uluslararası bilimsel projede yer almıştır. Proje "Research Grant Council (RGC) of Hong Kong" tan karşılıksız hibe desteği almıştır.
1999 yılından bu yana SMMM (CPA) ruhsatına sahip olan Akman, çokuluslu kurumlarda Muhasebe, Finans ve Denetim alanlarında iş hayatına devam etmektedir

Ayça Atalay

Ayça Atalay 1995 yılında ODTU İşletme bölümünü şeref derecesi ile bitirmiş olup, meslek hayatına “Big Four” denetim şirketlerinden biri olan Deloitte LLC. de denetmen olarak iş hayatına başlamıştır. 1997 yılında sermaye piyasalarının öncü şirketlerinden biri olan Ata Yatırım’da, Yatırım Bankacılığı bölümünde en son Direktör görevinde bulunmuştur. Halen kendi danışmanlık şirketi ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere kurumsallaşma, yeniden yapılanma, stratejik yön çizme ve yatırım finansmanı sağlama gibi konularda danışmanlık vermektedir. 
Sermaye piyasalarında yaklaşık 18 yıllık deneyimi olan Ayça Atalay 60’dan fazla halka arz çalışmasına katılmış, tahvil ihraçları gerçekleştirmiş ve çok çeşitli sektörlerde birçok Şirket Birleşme ve Devralma işleminde alıcı veya satıcı tarafta danışmanlık vermiştir. 
İleri düzeyde İngilizce bilen Ayça Atalay, SPK Seviye III Lisansına sahip olup, Bahçeşehir Üniveristesinden yüksek lisans derecesini (2019) almaktadır.  

 

Burcu Özsevinç

Burcu Özsevinç Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türkiye’nin lider hukuk firmalarında 12 yıl çalıştıktan sonra Türkiye, EMEA ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren bir holdingin Hukuk ve Uyum Direktörü pozisyonunu üstlenmiştir. Istanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı birincilikle tamamlayan Burcu Özsevinç şirketler hukuku, ticaret hukuku, sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, iş hukuku, girişimcilik ve yatırım alma süreçleri ile melek yatırımlar konusunda tecrübe sahibidir; ve halihazırda MetLife Türkiye Hukuk Müdürü görevini yürütmektedir.
 
2012 yılından bu güne çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarımda ticaret hukuku ve girişim hukuku üzerine ders veren Burcu Özsevinç, girişimcilik ile ilgili çeşitli program ve etkinliklere eğitmen ve konuşmacı olarak katılmaktadır. Burcu Özsevinç, aynı zamanda şirketlere ve üst düzey yöneticilere hukuki destek ve rehberlik sağlamakta olup; zaman yönetimi ve etkili sunum teknikleri konularında da eğitimler vermektedir.   

 

Yavuz Çingitaş
Girişimci, Eski Kurumsal Girişimci, İnovatif İş Tasarımcısı

Lisans eğitimini "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri" alanında bölüm birincisi olarak tamamlayan Yavuz Çingitaş, yüksek lisans öğrenimini de "İşletme ve Teknoloji Yönetimi" bölümünde tamamladı. (Her iki bölümün de ilk mezunudur.)

İş yaşamına, 2007 yılında Borusan Otomotiv BMW Pazarlama’da başladı. Basın ilişkileri, çizgi üstü ve çizgi altı iletişim, sürüş aktiviteleri ve ayrıca Borusan Otomotiv Motorsportgibi projelerden sorumlu olarak çalıştı. 2009 - 2011 yılları arasında Lassa Marka Yönetiminden sorumlu olarak Brisa’ya transfer oldu. Markanın strateji ve kampanyalarının sorumluluğu yanında Lassa ve Bridgestone markalarının tüm dijital faaliyetlerinden sorumluydu.

Hayata geçirdiği dijital projeler ile geçtiğimiz yıllarda “ The Communicator Awards” , “The Web Marketing Association” ve “Altın Örümcek” gibi ödüller kazanmıştır.

2011-2015 yılları arasında özellikle İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik konularında çalışmıştır. Bu konuda Sabancı Holding (55.000 kişi) içinde çalışan/çalışmış ilk ve tek kişi olma ünvanını taşımaktadır.Hayata geçirdiği 4 kurumsal girişimcilik projesinden (www.lastik.com.tr,www.tripin.com.tr,icat.brisa.com.tr,bip.brisa.com.tr) ve verdiği sayısız eğitimden sonra 2015 Aralık ayından beri hayatına girişimci olarak kendi şirketleri ile devam etmektedir. GOOINN’de dahil olmak üzere 4 girişimin (ALLE Hamile, TripMov ve Girişimciye Dönüş) kurucusudur.

2014 yılında, İSO İnovasyon Stratejik Planlama, İnovalig İnovasyon Liderleri Kaynak kategorisinde üçüncülük, Avrupa İş Ödülleri inovasyon dalında Ülke Şampiyonu, 2015 yılında ise İnovalig İnovasyon Liderleri Strateji kategorisinde ikincilik ödüllerine layık görülmüştür.

Science Direct’te yayınlanan “Büyük şirketler inovasyon ve kurumsal girişimciliği nasıl kurar ve sürdürülebilir kılar?”konulu 7 adımlık metodolojinin ve ilgili makalenin sahibidir. İstanbul Teknik, Boğaziçi, Marmara ve İstanbul Üniversitesi gibi birçok üniversitede ve İTÜ GİNOVA’da girişimcilik ve inovasyon odaklı derslerde eğitmen olarak yer almaktadır.

Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Burak Kuzucu

Dr. Burak Kuzucu, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2007 yılında derece ile mezun olduktan sonra; iş hayatındaki kariyerine Netaş’ta yazılım geliştirme ve ürün yönetimi biriminde başlangıç yapmış, akademik kariyerine ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı ile devam etmiştir. 2010 yılına gelindiğinde, kariyer yolculuğunda önemli bir dönüşüm yaparak; devam etmekte olduğu Netaş’ta satış yöneticiliği görevine geçiş yapmış ve eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktora programına başlangıç yapmıştır. 
Netaş’ta satış yönetimi ve iş geliştirme alanlarında başarılı şekilde geçirdiği üç senenin ardından, 2014 yılında Oracle Türkiye’de göreve başlamıştır. Oracle içerisinde satış ve iş geliştirme yöneticisi olarak geçirdiği son dört yıl boyunca, birçok farklı sektörden işletme ile yakın şekilde çalışmış, geniş bir ürün portföyünün sorumluluğunu taşımış ve teknolojik trendleri çok yakinen takip etmiştir. Son dönemde ise, mevcut görevine ilave olarak, birçok girişim merkezi ile yakın şekilde çalışarak ve startup’lara mentorluk desteği vererek, ekosistemin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Blockchain ve Yapay Zeka gibi devrimsel potansiyele sahip olan teknolojilere ve yeni ekonomik düzen içerisinde ekosistemin gücüne fazlasıyla inanmakta, bu alanlarda kolektif çalışmaların içerisinde yer almaktadır. 

 

Elfin Tataroğlu
 
1978 İzmir doğumlu. İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Accademia Italiana Floransa’da tasarım ve dil eğitimi aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktorası yapmaktadır. 
2013 Yılından bu yana çeşitli üniversitelerin yüksek lisans programlarında, öğretim görevlisi olarak İşletme Yönetimi, Stratejik Yönetim, Liderlik ve Yönetim Becerileri, Liderlik ve Kurumsal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi dersleri vermektedir. 
Özel şirketlere yönetim danışmanı olarak Müzakere Teknikleri, Stratejik Yönetim, Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri eğitimleri vermektedir. 
Güncel yazıları çeşitli yerel gazeteler, dergiler ve internet haber sitelerinde yayınlanmaktadır. 
Doç. Dr. Bahriye Üçok’un hayatını kaleme aldığı ilk kitabı “Aydınlanma Yolunda Bir Ömür: Bahriye”, 2019 Ocak ayında yayınlanmıştır.
Evli ve bir çocuk annesidir. 

Asu Ulutürk Yavuz

Asu Ulutürk Yavuz, 1994 yılında T.E.D Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. 1999-2002 seneleri arasında su ve atık su arıtma sektörünün önde gelen firmalarından Aquamatch Türkiye Ankara Ofisi ve de Genel Merkezi’nde Satış ve Planlama Mühendisi olarak çalıştı. Aynı yıllarda; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından açılan Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. 2002 senesinde Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Satış Ve Pazarlama Bölümü’nde Portföy Yönetmeni olarak çalışmaya başladı. Yapı ve Kredi Bankası MT Programı’na dahil oldu. Burada pek çok kurumsal firma ile çalışma imkanı buldu. Eş zamanlı olarak; Bilgi Üniversitesi MBA programını tamamladı. 2005 senesinin Aralık ayında girdiği Procter & Gamble firmasında üç farklı görev üstlendi. Satış Finans ve Bütçe Departmanları’nda çalıştı. Aynı zamanda; Satış ve Pazarlama Bütçe Süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik bir projenin liderliğini yaptı. 2008 senesinde; 10 Ülkede faaliyet gösteren bir bölgesel şişeleyici konumuna dönüşen Coca-Cola İçecek firmasında oluşan fırsatı değerlendirerek; Bütçe Konsolidasyon Departmanı’na geçiş yaptı. 10 ülkenin finansalların konsolidasyonu ve de bütçe, aylık bütçe güncellemelerini gerçekleştirdi. Gelir tablosu, bilanço ve rasyo analizi üzerine çalıştı. Aynı zamanda; fonksiyonel departman bütçeleri ve gerçekleşenlerini yönetti. 2012 senesinde Akzo Nobel Marshall Boya firmasına Tedarik Zinciri Finans Müdürü olarak geçiş yaptı. Hammadde Alımı ile başlayan ve de Ürünün müşteriye gönderilmesine kadar geçen tüm süreçler ve finansal etkileri üzerinde çalışma imkanı buldu. Tedarik Zinciri finansallarını ve de dinamik bütçe süreçlerini yönetti. Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev yaptığı dönemde; pek çok Tedarik Zinciri projesine destek verdi. 2015 Ocak ayı itibarıyla; aynı şirkette Finansal Projeler Müdürü olarak göreve başladı. Satın alma-Ödeme (P2P); Sipariş-Tahsilat (OTC) ve de Raporlama (R2R) süreç iyileştirmeleri, kontrol ve denetimleri üzerine çalıştı. Akzo Nobel nezdinde yürütülen global projelerin Türkiye kanadını yürüttü. Şirket içerisinde pek çok sürecin iyileştirilmesi konusunda liderlik yaptı. 2016 Aralık ayında Adisa Danışmanlık ailesine katıldı. Adisa Danışmanlık firması ile birlikte çeşitli değişim projelerinde yer aldı. Ayrıca iş modelleme, hedef belirleme ve dağıtım gibi konularda çalıştı. 2017 Eylül ayında Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri olan Koton Mağazacılık bünyesine katıldı. Halen Koton Mağazacılık’da Maliyet Analiz ve Kontrol Müdürü olarak görevini devam ettirmektedir. 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x